Тема

ОП-Пловдив подкрепя талантите в „Аз мога да строя“

Признавам, емоцията при награждаването на участниците в частта „Проектиране на еднофамилна жилищна сграда тип „традиционна” на стратегическия замисъл „Аз мога да строя” на Пловдивското областно представителство на КСБ беше силна, вълнуваща и интригуваща.
Силна, защото пред очите ни ставаше реалност идеята на пловдивските строители, които съумяха за отрицателно време да стиковат личната кауза на председателя на пловдивското ОП Пламен Иванов с желанията и амбициите на младите хора от двете профилирани учебни заведения в града под тепетата – Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по строителни технологии. За отбелязване е, че ОП на КСБ – Пловдив, успя да приобщи към идеята „Аз мога да строя” и архитектите и инженерите от КАБ, САБ, КИИП, т.е. по нестандартен начин се създаде едно добро партньорство между браншовите организации. Голямата идея, разбира се, беше осъзнатата от всички необходимост в бранша да бъдат подготвени добри специалисти.
Вълнуваща, защото младите хора вложиха в заданията си мисъл, знания и това, което Пламен Иванов непрекъснато им внушаваше – честност! „Важното е да чувствате удоволствие от работата!”, приветства младата строителна смяна преди награждаването на победителите Иванов. Голямата идея на конкурса е младите специалисти от профилираните гимназии да преминат през всичките отрасли на строителния процес – на проектирането, защитата на идейния проект пред инвеститорите, до създаване на работен проект и неговата реализация. За отбелязване е и уникалността на идеята на пловдивското представителство на Камарата за създаване на школа, на пловдивски патент в образованието. Процесът има две страни. Едната е свързана с предаване на знания и умения от по-възрастните в бранша, другата предполага трупане на опит при общуването с младите, утрешните строители. Една симбиоза в движение…
За отбелязване е, че председател на комисията на частта „Проектиране” беше доц. д-р инж. Георги Годинячки - ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, а членове – Мариана Спасова – директор на ПГСАГ, Светла Попова – директор на ПГСТ, инж. Иван Петков – член на УС на ОП на КСБ - Пловдив, Димитър Язов – член на УС на ОП на КСБ - Пловдив, все мастити имена от науката и строителната практика.
В края на защитата доц. д-р инж. Годинячки обобщи впечатленията на комисията, като обяви, че всички са мненията от проектите и работата на учениците. Ректорът на ВСУ изтъкна, че едни от най-силните студенти идват именно от пловдивската професионална гимназия. Той прикани всички ученици да кандидатстват и обяви, че ги очакват във ВСУ „Любен Каравелов”.
И точно тук искам да мотивирам определението си за „интригуващата” емоция при награждаването… Идеята на Пламен Иванов награждаването да стане по време на Общото годишно отчетно събрание на ОП на КСБ – Пловдив, изправи очи в очи големи мениджъри и собственици на строителни фирми от областта и техните бъдещи колеги – учениците от профилираните пловдивски гимназии. Не знам на кого емоционалният тонус беше по-висок – дали на бащите и майките в залата, или на дъщерите и синовете, които се бяха изправили пред тях?


На първо място комисията класира екип 2 с ръководител Тинка Нончева и членове на екипа Роксана Петкова, Хагоп Шишманян, Методи Хаджийски и консултанти арх. Палазов и инж. Бойчев.
На второ място бе класиран екип 3 с ръководител Диана Тодорова, членове на екипа Сибел Ибрахим, Славчо Брусев, Милен Нешев и консултанти арх. Палазов и инж. Димитров.
На трето - екип 7 с ръководител Димитър Джонгозов, членове на екипа Елена Балтова, Лазарина Попова, Борис Гълъбов и консултанти арх. Жечев и инж. Ганев.
Еднофамилна жилищна сграда тип  „традиционна” ще бъде ситуирана в района на полигона към сградата на ПГСАГ и е предназначена за обитаване от едно семейство. Сградата е едноетажна. Разпределението й включва: дневна с трапезария, кухненски бокс, санитарен възел и спомагателно помещение.