Тема

250 имота със свалени пагони на търг през 2012 г.

Привличат инвеститори, като разделят парцелите на няколко по-малки

Строй се! Равнис! Мирно! За почест! Свободно. Почти всеки мъж над трийсет години в България е чувал тези заповеди, нетърпеливо чакайки последния път, в който ще изпълни командите. В годините на студената война като член на Варшавския договор страната ни се въоръжава и непрекъснато строи нови и нови поделения, казарми и други военни обекти. Изливат се стотици тонове цимент и бетон, влага се изключително много желязо. Всичко, за да сме в готовност при нападение от противника. Военните съоръжения се градят с различна скорост и обхват и в други страни от Източния блок, а и извън него. Красноречив пример за това е Албания, където 700 хил. бункера са построени по времето на управлението на Енвер Ходжа.

  Две десетилетия след промяната у нас България вече не може да поддържа всички военни обекти, а и няма необходимостта от тях. От няколко години тече освобождаване на терени и сгради. Министерството на отбраната започна работата по Стратегия за освобождаване от имоти с отпаднала необходимост през март 2010 г. Първата стъпка на ведомството бе намиране на актуална документация, за да се премине към легитимирането им. Създадена бе структура и организация за тяхното актуване като публична държавна собственост, а в зависимост от намеренията - предлагане на търгове и други действия, транс­формирането им в частна държавна собственост. Стратегията за освобождаване на Министерството на отбраната от имоти с отпаднала необходимост е в процес на изпълнение вече почти две години. Тя се движи в двете основни направления: продажба на имоти и безвъзмездно предоставяне на ведомства, областни управи и общини. Уволнение в цифри   Към януари 2012 г. 976 са освободените войскови имота с отпаднала необходимост от Министерството на отбраната. От тях частна държавна собственост, представляваща търговски обекти и подблокови пространства, са 166. Поради финансовата и икономическата криза на пазара на имоти през 2011 г. на проведените 194 тръжни процедури са продадени едва 26 терена и сгради. Те са закупени на обща стойност 7 419 508,40 лв. Сега предстои обявяване на график за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост. За цялата година ще бъдат обявени на търг около 250 обекта, съобщи специално за в. „Строител“ министърът на отбраната Аню Ангелов. Цялата информация за обектите ще бъде качена на интернет страницата на ведомството. Имотите с отпаднала необходимост са заведени в баланс сметката на министерството. Стойността им се обявява след получаване на удостоверения за данъчна оценка. На тази основа се определят и първоначалните цени при евентуални разпоредителни действия (обявяване на обществени поръчки) с парцелите. „Данъчната оценка е изключително висока.   Наясно сме, че ако предложим огромен имот, цената му ще е непосилна за инвеститора. Един от предложените терени например бе край Бургас. Началната му стойност беше около 24 млн. лв. Но високата цена обезкуражи кандидат-купувача, въпреки че имаше инвестиционно намерение за имота. Затова ще започнем да разделяме парцелите на по-малки, за да са по-атрактивни и продаваеми. Към днешна дата не мога да се ангажирам с цифра, която ще влезе в бюджета на министерството от продажбата на подобни обекти“, обясни министър Ангелов. Със средствата от тях ще се финансира модернизацията на Българската армия. В управление на Министерството на отбраната са 366 имота публична държавна собственост. 442 са тези със статут държавна собственост. В момента текат действия по актуване на 334, а 62 са отдадени под наем. През 2011 г. не са извършвани процедури по замяна на имоти - частна държавна собственост в управление на военното ведомство. Освен за продан терените и сградите с отпаднала необходимост се предоставят на ведомства, общини и областни управи. За миналата година 37 такива обекта вече са част от капитала на други институции. Наскоро Министерският съвет предостави безвъзмездно   на община Пазарджик терен от 60 дка. Това са пет имота, намиращи се на ул. „Царица Йоанна“ в града. Върху тях са построени 39 сгради, както и паметник на 27-и Пехотен чепински полк. Намеренията на кмета Тодор Попов са там да се изгради нова общинска автогара. В осмата по големина община в страната от няколко години липсва подобно съоръжение. Това е факт след привитизацията на дружеството „Трансавто Пазарджик“ ЕООД, държащо в капитала си досегашната гара. От общината чрез сключен договор за наем на помещение от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ решили проблема с оформяне на временна автобусна спирка край жп гарата. Сега Пазарджик ще може да построи нова европейска гара, заявяват от общината. Финансирането ще е по Оперативна програма „Регионално развитие“ или чрез публично-частно партньорство. Изграждането на съоръжението има не само местно, но и национално значение. В Шумен пък очакват да им се предоставят два други военни обекта - Лагера и Погребите. Първият се състои от два поземлени имота с площ съответно 420,979 дка и 470,949 дка. Погребите на платото се простират върху 286,023 дка. Първоначалната идея беше да се изгради увеселителен парк, подобен на Дисни­ленд в Париж. По време на криза обаче от общината предпочитат да построят жилищни блокове, защото градът се разширява в посока на изток към Варна. Друга възможност за развитие                   на отпадналите и предоставени на общините имоти е чрез публично-частно партньорство. Те са изградени на стратегически места в градовете или покрай тях. Върху терените им може да се обособят технологични, търговски, развлекателни и други центрове. Те са отлична възможност за развитие на редица региони в страната. Освобождаването на имоти на Министерството на отбраната е шанс за намиране на средства за модернизация на армията. Това изисква ясно дефиниране на потребностите от военна инфраструктура за изпълнение на функциите по отбраната и сигурността на страната. При ограничение на финансовите ресурси за всички излишни имоти трябва да се предприемат действия, гарантиращи най-бързия и ефективен начин за намаляване на разходите по издръжка на освободените парцели и реализиране на приходи от тях. От военното ведомство се надяват да изпълнят поставената цел и в края на 2012 г. да се освободят от всички имоти с отпаднала необходимост - нещо, което не е било направено в последните 10 години. Затова министерството ще накъса огромните терени и сгради, които има, на по-малки парчета и ще проведе десетки търгове. По всяка вероятност доста от тези имоти ще бъдат атрактивни за строителите. Времето ще покаже какво ще се случва с тях, а дотогава хиляди тонове бетон и желязо чакат своето ново назначение.