Тема

Пътуваме с железен кон от Пловдив към Азия

Максималната скорост, която ще се достига по трасето, е 160 км/ч

  В момента тече изграждането на най-големия инфраструктурен проект на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това е железният път от Пловдив до турската граница - една от най-старите жп линии, чиято реконструкция вече е започнала. Дължината на трасето е 150 км, до няколко месеца ще бъде приключена работата по седемнайсеткилометровата отсечка Свиленград - турската граница. С реализирането на проекта ще бъде завишена скоростта на пътническите влакове до 160 км/ч и до120 км/ч - на товарните. Контактната мрежа и сигнализацията ще позволяват по линията да се използва и железният кон с накланящи се кошове. Той ще се движи с до 200 км/ч, което е средната европейска скорост за този тип превози. Общият бюджет на обекта възлиза на около 800 млн. лв. Поради различни трудности при неговата подготовка финансирането му е мостово от програма ИСПА към ОП „Транспорт“. Въпреки всичко това е най-мащабният обект по европейската програма. Проектът „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград“ е част от трансевропейските коридори IV и IX. Съгласно приетата от ЕК стратегия за реализацията на обекта е решено първо да се подпише договор за реконструкция и електрификация на железопътната линия Крумово - Първомай. Изпълнител на тази част е гръцката фирма „Терна“. Впоследствие е сключен контракт за реконструкция и електрификация на останалата част от трасето Първомай - Свиленград с италианската компания „Асталди“. Споразумението с консорциума, съставен от „Талес”, Австрия, и румънската „Алкател-Лусент”, е за системите за сигнализация и телекомуникации и SCADA за цялата линия Пловдив - Свиленград - турската/гръцката граница. Отсечката Свиленград - турската граница е включена в Оперативна програма „Транспорт“. За нея е сключен договор през 2009 г. с фирмата ОХЛ ЖС (Чехия). Строителството в момента се изпълнява и ще приключи до средата на 2012 г. През 2010 г. договорът с „Асталди“ е редуциран до отсечката Първомай - Димитровград. Междувременно правителството постигна съгласие с Европейската комисия проектът да бъде трансформиран в такъв с мостово финансиране, т. е. част от него, обхващаща отсечката Димитровград - Свиленград - гръцката граница, да бъде финансирана по ОП „Транспорт“. По този начин се осигури финансиране за реализацията на целия обект. Той е изключително важен за транспортната политика не само на страната ни, но е и ключова връзка между Европа и Азия. Строителните работи в участъка Пловдив - Димитровград приключиха. През декември 2011 г. бяха подписани актове образец 15 - съответно на 20 декември с „Асталди“, а на следващия ден с „Терна“. Към днешна дата приключват тестовете на системите и съоръженията за достигане на скорост от 160 км/ч. Наскоро в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” инж. Милчо Ламбрев подписа договорите за ремонт на отсечката от Димитровград до турската граница. Проектът е разделен на три части. Първата обхваща реконструкция и електрификация на жп линията Димитровград - Харманли с приблизителна дължина на железния път 36 км. Изпълнител е гръцката компания „Терна“ АД. Предложената от тях цена е 136 млн. лв. Втората част е за трасето от Харманли до Свиленград. Изпълнител е сдружение „Железопътна инфраструктура 2011“, в което влизат „Пи Ес Ти Холдинг“ ЕАД и „Пор Бау“ ГНБХ. Стойността на участъка е 116 497 477 лв. без ДДС. Договорът включва още изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата в Димитровград. Изпълнител е „Старт инженеринг” АД. Цената на проекта е 20 350 493 лв. без ДДС. Същевременно от ЕК бе одобрена апликационната форма за жп участъка Септември - Пловдив. Общата му стойност е 494 372 747 лв., от които 395 498 197 лв. е безвъзмездното съфинансиране от ЕС. През юли 2011 г. бяха подписани договори за проектиране и строителство на обща стойност 173 646 919 лв. без ДДС с избраните изпълнители. Отсечката Димитровград - Свиленград е с дължина около 67 км. Ще бъдат реконструирани и електрифицирани всички гари и спирки по нея, като на гара Любимец е предвидено да бъде построена нова сграда. Предвижда се също така да бъдат заменени съществуващите прелези с пътни и пешеходни надлези и подлези, както и проходи за селскостопански машини. Съществуващите гари Харманли и Свиленград ще бъдат запазени, като около тях ще бъдат изградени скоростни обходи (за 160 км/ч). В района на Симеоновград скоростният обход ще премине в тунел по коритото на река Марица под съществуващите автомобилен и железопътен мост. За град Харманли е предвидено близо до неговия център да бъде изградена спирка с цел улесняване на пътниците. Спецификата на строителството на обекта се определя от местоположението на трасето. В по-голямата си част то е разположено в близост до река Марица, което налага съобразяването на проектните решения с високите подпочвени води в района, както и с преобладаващия равнинен терен, което се отразява на дренажните съоръжения. Освен това по време на проектирането и строителството трябва да бъдат спазвани изискванията и мерките, заложени в решение на Министерството на околната среда и водите за „Натура 2000“. Според разпоредбите трябва да бъде премахнато отрицателното въздействие върху различните хабитати и да се осигури запазване на съществуващата флора и фауна. От НКЖИ припомнят, че такива мерки бяха приложени и за отсечката Пловдив - Димитровград и доведоха до положителни резултати. Основните трудности, които се срещат при реализирането на такъв тип инфраструктурни проекти, са свързани със земеотчуждителните процедури и съгласуването на проектните документи. Макар че са необходими за строителството, те са доста тромави и усложнени. В тях са ангажирани голям брой организации и структури на централно и на местно ниво, което води до ненужни забавяния и може да предизвика затруднения в строителния процес. Във връзка с това Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предприело стъпки за опростяване и улесняване на отчуждаването на парцели, свързани с проекти с национално значение. За да се уверят в качеството на обекта, от гара Крумово до Първомай по железния път пътуваха министър-председателят Бойко Борисов, министър Ивайло Московски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и този по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. По време на тестовете бе развита скорост от 165 км/ч, а отсечката от 37 километра бе измината за 20 минути. Преди модернизацията на жп линията това разстояние се е преодолявало средно за час. „След 2013 г. България може да кандидатства за 300 млн. евро финансиране от ЕС. Това означава над 100 нови влака, които да се движат по модернизираните отсечки”, каза Московски. Той допълни, че през 2014 г. цялата линия от Пловдив до турската/гръцката граница ще бъде обновена и разстоянието ще отнема около 1 час и 15 минути. Изплащането по проекта може да продължи до средата на 2015 г. От НКЖИ се надяват увеличението на транзитните товари между Европа и Азия да се повиши с над 60-70% спрямо сегашните обеми, и то веднага след пускането на тунела под Босфора. Но тъй като процесът за преразпределение на пазарите е бавен, тези обеми ще се увеличават неколкократно спрямо сегашните с течение на времето. Новата евразийска жп магистрала намалява времето и цената за доставка и предоставя първокласна услуга. След Пловдив или Септември обаче към Европа железният кон ще продължи да се движи по стария си неремонтиран път. За обновяването му от НКЖИ разчитат на следващия програмен период 2014-2020.