Тема

Търси се ... Купувач на „Техноекспортстрой“

Държавата иска 60 млн. лв., но малко вероятно е да се появят инвеститори

  Славна история* Държавната строителна компания Техноекспортстрой„” е създадена през 1964 г. Регистрирана е като международен предприемач и консултант от най-висока категория в повече от 20 страни на Европа, Близкия изток и Африка. В своята над 45-годишна история на международния пазар на строителна, проектантска и инженерингова дейност в качеството си на главен изпълнител компанията е изградила повече от 660 обекта във всички възможни сектори на стопанската инфраструктура. Задгранични проекти на Техноекспортстрой„” са над 40 болници, медицински и стоматологични учебни заведения и специализирани здравни центрове. В областта на правителствения и административния сектор от дружеството са построени сградите на над 30 правителствени и парламентарни институции, държавни банки, застрахователни компании, резиденции, армейски и щабни формирования. В областта на промишлената инфраструктура компанията е реализирала изграждането и оборудването на повече от 40 предприятия в областта на енергетиката, строителната, химическата и леката промишленост. Обекти, изцяло изпълнени от Техноекспортстрой„” ЕАД, са и редица язовири, напоителни мрежи, водонапорни съоръжения, пречиствателни станции, болници, училища, обществени и административни сгради, спортни обекти и други. В областта на жилищното строителство построените задгранични обекти от Техноекспортстрой„” ЕАД са няколко хиляди жилищни сгради и еднофамилни постройки, между които блокове и къщи в жилищните комплекси на градовете Улм и Хойнгерн в Германия, както и жилищни сгради в Сирия и в Либия. *От страницата на Техноекспортстрой„” в интернет   Последният държавен мастодонт в строителството – „Техноекспортстрой”, се продава. Началната му тръжна цена е 60 млн. лв. Датата на търга все още не е обявена. Плановете на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) са продажбата да стане факт през март или април. Компанията ще се продава на търг, защото анализът показа, че така ще се постигне максимална цена, каза Емил Караниколов, изпълнителен директор на АПСК. По думите му критериите са достъпни за широк кръг инвеститори - стратегически и финансови. Целта е предметът на дейност на дружеството да се запази. „Надявам се, че процедурата ще е успешна, с добри параметри”, каза Караниколов. Големи български компании отрекоха да имат интерес към покупката на дружеството. Според източници от АПСК чужди инвеститори са проявили интерес. Имена обаче не се посочват. Дали ще се появят кандидати за някогашната социалистическа гордост, която в портфолиото си има изградени над 660 обекта във всички сфери на стопанската инфраструктура за близо 50 години, предстои да видим. Ако съдим обаче от финансовите резултати на дружеството, с голяма доза вероятност може да се прогнозира, че трудно ще се намери някой, който да извади 60 млн. лв. за компания с натрупана загуба от 175 млн. лв. и дейност в политически нестабилни държави като Либия, Нигерия, Сирия и Ирак. Дружеството обаче разполага с активи, които при продажба може да му донесат 370 млн. лв., става ясно от консолидирания финансов отчет за 2010 г. Този за последната финансова 2011 г. все още не е готов. Атрактивни имоти Основният капитал, който прави дружеството атрактивно, според Караниколов са имотите, които притежава. За тях обаче се знае прекалено малко. Публичната информация за активите на „Техноекспортстрой” е оскъдна. От финансовите му отчети става ясно, че през последните две години дейността му основно е съсредоточена в България, а обемите на поръчките са повече от скромни. За 2010 г. договорите за строителство са за 12.5 млн. лв. Държавната компания е изградила комплекса от затворен тип „Вишнева градина” в „Малинова долина” в София. Той се състои от 47 двуетажни и триетажни къщи според финансовия отчет на дружеството. „Чамкория - ТЕС” на Боровец е другият обект, завършен от „Техноекспортстрой” през последните години. Държавната компания е направила и оптично окабеляване на отсечката Батулци – Николаево – Плевен за нуждите на „Булгартрансгаз“. В активите на „Техноекспортстрой” е и дружеството за развойна и научна дейност РОССА. Дъщерната фирма притежава складови и офис площи, които отдава под наем и носи приходи на компанията майка. Заради излизането на „Техноекспортстрой” от проекта за нефтопровода „Бургас - Александруполис” дружеството е натрупало загуба от 6.4 млн. лв. през 2010 г. „Техноекспортстрой” трупа загуба и от построената родилна болница „Джала” в Либия, която е пусната в експлоатация в началото на 2011 г. За нея има да прибира около 10.5 млн. либийски динара, които не е ясно кога и дали изобщо ще ги получи. Така през 2010 г. държавното предприятие приключва годината на загуба от близо 8.5 млн. лв. Това все пак е подобрение на финансовия му резултат в сравнение с 2009 г., когато загубата е била 28.2 млн. лв., сочи финансовият отчет на „Техноекспортстрой”. Дейност зад граница Дейността на „Техноекспортстрой” зад граница е свързана основно с арабските пазари - Либия, Сирия, Алжир, Мароко, Йемен и Обединените арабски емирства. Това са страни, които преживяха своята арабска пролет и днес все още не са политически стабилни, а в Сирия кръвопролитията дори продължават. Най-голяма дейност държавната компания е развивала в друга разтърсвана от размирици африканска държава - Нигерия. Това е ставало чрез смесеното дружество „Техноекспортстрой Найджирия”, където българската строителна компания държи 70% от акциите. Дъщерната компания е реализирала около десетина големи проекта за нуждите на правителството и военните. През 2010 г. е завършила търговски комплекс в Абуджа. Като цяло финансовите резултати на нигерийското дружество на „Техноекспортстрой” са обвити в тайнственост, защото ръководството на държавната компания е отказало да предостави информация дори на международния одитор „Грант Торнтън”, който е изготвил консолидирания финансов отчет за 2010 г. Другото работещо задгранично дружество е руското „ТЕС Р Русия”. През 2010 г. то е завършило ремонта на посолския комплекс на България в Москва. Дружеството има лиценз за главен изпълнител на строително-монтажни работи за високо строителство до 100 м височина. Третото задгранично дружество - „Техноекспортстрой Мароко”, през последните две години не е развивало дейност, показва финансовият отчет. Финансовата инспекция: Неефективно управление През октомври 2011 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) излезе с доклад, според който „Техноекспортстрой” се е управлявал неефективно през последните две години. Проверката на държавното дружество беше наредена от финансовия министър Симеон Дянков. Според финансовата инспекция наблюдава се тенденция към влошаване на финансовото състояние на компанията и декапитализацията й. Като най-сериозно нарушение ревизорите посочват факта, че през 2010 г. „Техноекспортстрой” не е отчела в баланса си присъдено вземане от Гълф банк Кувейт за 4.6 млн. долара и 1.6 млн. лв. Парите са присъдени на държавната компания от Върховния съд на Кувейт, който се е произнесъл, че през 1990 г. са били събрани неправомерно от банката. „Техноекспортстрой” се поправя и отчита парите през 2011 г., става ясно от доклада на АДФИ. Незавършеното строителство от „Техноекспортстрой” се увеличава пет пъти в периода 2009 - 2010 г., отчитат финансовите инспектори. За периода компанията е отписала неправомерно земя от 24 364 кв. м в „Малинова долина”, като я е прехвърлила в себестойността на незавършеното строителство. Дружеството не е могло да обясни защо е посочено в доклада на АДФИ. Освен това посочената балансова стойност на актива от 62 евро/кв. м е над два пъти по-ниска от настоящата й пазарна цена, смятат финансовите ревизори. Половината от загубата на компанията се дължи и на несъбрани вземания от Либия, които не са били предявени навреме и е отминал давностният им срок. Според заключенията на финансовата инспекция виновно за това е ръководството на компанията, което е допуснало да бъдат направени неефективни инвестиции и не е съобразило бъдещата обезценка на разходите си. Изпълнителен директор на „Техноекспортстрой” е Емил Коцев, който трето поредно правителство е несменяем на поста. Коцев беше уволнен само за няколко часа от премиера „заради евтин пиар на гърба на външно министерство”, но след това Бойко Борисов коригира решението си. Случката стана на 23 февруари 2011 г. и беше свързана със спасяването на българите в Либия с осигурения самолет от „Техноекспортстрой”. Държавната компания се управлява от 3-членен директорски борд с председател Николай Андреев. Другите двама са Станислав Сираков и Емил Коцев. Опит за подобряване на финансовото състояние След критичния доклад на АДФИ държавното предприятие подобрява финансовите си показатели за деветмесечието на 2011 г., сочи финансовият му отчет. „Техноекспортстрой” отчита печалба от 505 хил. лв. спрямо загуба 7.8 млн. лв. за деветте месеца на 2010 г. Приходите на дружеството също се подобряват - малко над 6 млн. лв. при под 1 млн. лв. спрямо година по-рано. „Техноекспортстрой” има по сметки 18 млн. лв. в България и още 15.5 млн. лв. в чужбина, показва финансовият отчет на дружеството за 9-месечието на 2011 г. Групата „Техноекспортстрой” има достатъчно финансови ресурси, за да продължи дейността си в обозримо бъдеще, е посочено в консолидирания финансов отчет на „Техноекспортстрой” за 2010 г.  

Дъщерни дружества

- РОССА – българско дружество за развойна и научна дейност, 100% собственост на „Техноекспортстрой” - „ТЕС Р Русия” - задгранично дружество, 100% собственост на “Техноекспортстрой” - „Техноекспортстрой Мароко” - задгранично дружество, 100% собственост на „Техноекспортстрой” - „Техноекспортстрой Найджирия” - задгранично дружество, 70% собственост на „Техноекспортстрой”   Автор: Лилия Христова