Тема

Отново спад в прогнозите за строителния бизнес

Състоянието на строителния бранш продължава да се влошава, отчитат данните на Националния статистически институт. Съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 2,3 пункта спрямо януари и е съвсем близо до намалението за месеца на общия показател за цялата българска икономика, който бележи спад с 2,4 пункта. Освен в строителството НСИ регистрира влошаване на бизнес климата още в търговията на дребно и в сектора на услугите. Спадът на показателя „бизнес климат” в отрасъла се дължи на изместване на мненията по отношение на настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро“ към „нормално за сезона“. Според оценките на представителите на бранша настоящата строителна активност е намалена спрямо предходния месец, но прогнозите за следващите три месеца са по-благоприятни и балансовият показател се покачва с 8,8 пункта. Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в строителния бранш, следвани от недостатъчното търсене. През февруари се откроява четвърти фактор, който повлиява негативно върху дейността на предприятията - факторът „неблагоприятни климатични условия”, посочен от 43,9% от ръководителите на строителни компании. Допълнителен проблем пред строителния бранш, който със сигурност ще влияе през следващите месеци, е обръщането на тренда на лихвите по ипотечните кредити. След като повече от две години тенденцията бе към спадане на лихвените нива, през януари се оказва, че отново имаме покачване. Според данни на БНБ средните лихвени проценти по новоотпуснатите през месеца жилищни кредити в лева са се повишили с 0,1 пункта до 8,2%. Лихвите по евровите жилищни кредити се покачват с 0,2 пункта до 8,2%. Освен всичко друго тези данни показват, че постепенно лихвените нива на ипотечните заеми в лева и в евро са се изравнили, след като дълги години евровите кредити бяха по-евтини с до 1% по-ниски нива на лихвата. Тенденцията за поскъпване на кредитите се наблюдава и при потребителските заеми. По данни на БНБ лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през януари се повишават с 0,5 процентни пункта спрямо декември до 12,3%. По евровите потребителски кредити има минимално повишение от 0,1 пункта до 9,8%. Лихвите по другите кредити за домакинствата спадат с 0,6 пункта до 10,2% в лева и с 0,9 пункта до 8,3% в евро. Лихвените проценти по новоотпуснатите през януари малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) отстъпват с по 0,1 пункта до съответно 9,5% при левовите и 8,3% при евровите.  

Икономисти: Финансовият министър е виновен за качването на лихвите

Според кредитни консултанти повишаването на лихвите по ипотечните заеми отново ще стагнира пазара на имоти, след като той прави плахи опити да се отлепи от дъното през последните 6 месеца. Особено зле ще се отрази на пазара на нови жилища, където покупките с кредити са най-голям процент. Финансистите не намериха никакви обективни причини за ново вдигане на кредитните лихви. Те са на мнение, че вина за покачване на лихвите има единствено правителството с действията си напоследък. „Лихвите вдига правителството - с популизъм и отклонения от здравия разум”, твърди Йордан Матеев, главен редактор на „Форбс България”. Мнението му се подкрепя и от други икономисти. Имат се предвид предлаганите промени в закона за Сребърния фонд, който може да изпразни резерва напълно до година – две, както и намеренията на вицепремиера Симеон Дянков да опита да въведе държавна регулация върху търговските банки за промените на лихвите. Това е предизвикало и съответна реакция от страна на банките, които явно отчитат повишаване на риска.