Тема

Под кота нула на УАСГ

Наближаващият край на учебната година се чувства осезаемо по коридорите на УАСГ и пред кабинетите на преподавателите. Усещането за някакво брауново движение явно идва от необходимия „лов” на подписи и заверки на проекти. Но пък е достатъчно да слезеш етаж-два под кота нула, за да попаднеш в обичайната реалност на учебния процес, а и не само на него…


Студентите от втори курс „Транспортно строителство” имаха поредните занимания в Университетската строително-изпитвателна лаборатория. Нашето любопитство и този път ще бъде за сметка на любезния проф. д-р инж. Димитър Назърски, който е ръководител на катедра „Строителни материали и изолации” в Строителния факултет.
По общото ни мнение един разказ за работата на лабораториите в университета ще има смисъл в няколко направления. Едното е приятелското намигване към читателите на нашия вестник, управителите на строителни фирми - довчерашни възпитаници на УАСГ. Второто е, че се намираме в навечерието на новата кандидатстудентска кампания и е добре отново да бъде припомнено каква е базата за подготовка на бъдещите архитекти и строители, и третото… С третото започна нашият разговор с гл. ас. инж. Димитър Бошнаков, който е шеф на лабораторията.
„Всичко, което виждате - пресите, уредите и съоръженията, са от ново поколение техника за изследване на стомани и бетон – всичко е електроника. И още, лабораторията за изпитване на строителни материали е единствената в УАСГ, която е акредитирана от Българската служба за акредитация.”
Разбираме, че се изпитват най-различни строителни материали - цимент, добавъчни материали за бетона, самите бетони, армировъчна стомана, топлоизолационни и хидроизолационни материали, и се стигне до бордюри, плочки и други бетонови изделия.

„Тук преминават обучение всички специалности на университета – включва се в разговора проф. Назърски. – Лабораторията извършва и солидна експертна дейност – прави изпитвания по различни научни теми за Центъра за научни изследвания и проектиране, изпитва нови материали за научно-техническото обновление, изследва продукти, които нямат стандарти у нас и тук получават регионален сертификат, който важи само за страната. Това са валидни нормативни документи за територията на България и се отнасят най-вече за фирмата производител и за фирмите, които ще влагат тези продукти в строителството.”
Миналата година по структурен проект университетът успя да обнови оборудването в лабораториите и сега обучението на студентите става с техника последно поколение на швейцарски, австрийски и германски доказали се производители на оборудване.
В една от лабораториите, където се срещнахме с второкурсниците от „транспортно строителство”, присъстваме на изпитания за установяване критичните свойства на материалите - обемна плътност, специфична плътност, различни показатели, с които трябва да се отговори на Българския държавен стандарт. Специалистите определят и параметри, свързани с устойчивост на топлина чрез специални пещи, които осигуряват високотемпературно нагряване на бетони, керамика и други материали за строителството.
„Лабораториите основно са предназначени за подготовка на студентите, но те също обслужват и строителната практика – правят се изпитвания на практически всички материали - продължава проф. Назърски. – С научния потенциал на университета извършваме експертни изследвания на конструкции на сгради и съоръжения. Те се оценяват и на тази база се разработват проекти за тяхното оздравяване или саниране с цел повишаване на тяхната надеждност след продължителен срок на експлоатация и гарантиране на тяхната дълготрайност. Защото не може едно сложно и скъпо съоръжение – язовирна стена например, да бъде разчетено само за 10-15 години експлоатация.”
Тук в разговора се намесва и гл. ас. Бошнаков, който с особена гордост споделя, че голяма част от бетоните за метрото се тестват именно тук, защото лабораторията за изпитване свойствата на цимента е оборудвана с техника, която отговаря на евростандартите. Запознаваме се и с лабораторията по добавъчни материали за направата на бетони, която също е според всички изисквания на евростандартите. Надникваме при студентите, които работят с апаратура за изпитване на стареене на полимерни материали. Тази техника може да симулира нагряване на материалите до 70 градуса, после да охлади пробите за последващ цикъл до минус 20 градуса N брой пъти, за да се имитират процесите на стареене. И още…
Ние запомнихме само информацията за изследване на бетона на стената на язовир „Чаира”. В лабораторията пристигат взети от язовирната стена ядки с диаметър 15-20 см и дължина над метър и половина. Специалистите извършват около 500 проби, за да докажат нейната надеждност.
Това е всекидневието под кота нула на УАСГ. Независимо че в майските дни слънцето няма как да надникне тук, настроението на студентите за придобиване на повече знания, за висококвалифицирано обучение се родее с настроението горе, около шадравана в добре поддържаната градина. Може би защото да си студент на проф. Димитър Назърски, е не само привилегия…