Тема

Стара Загора залага на инвестиции за над 780 млн. лв. до 2020 г.

Логистичен център за международни карго превози, технически университет и превръщането на казармите в парк са големите проекти на Града под липите

Лилия Христова  

Над 511 млн. евро са планирани за 67-те града до 2020 г. по новата Оперативна програма „Региони в растеж“. Те са разделени на четири нива в зависимост от броя на населението, икономическото им развитие и бюджетите.

В първата група е София, за която са предвидени 76,7 млн. евро (15%). Във второ ниво са деветте големи града Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин. За тях са заделени общо 153,4 млн. евро (30%). За всеки е предвидена една и съща сума – средно по 17 млн. евро.

В третото са 28 града – останалите областни центрове плюс още 10 селища – Горна Оряховица, Дупница, Димитровград, гр. Гоце Делчев, Петрич, Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. Заделеният за тях ресурс е най-голям. Той е общо 255,7 млн. евро, което е половината от средствата. На всяко едно селище се падат по 8,8 млн. евро.

В последното, четвърто ниво са 29 по-малки града, за които са предвидени 25,5 млн. евро (5%). Така всеки ще получи скромните 913 106 евро.

Проектите, които ще се финансират, са разработени на базата на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Всеки един план е разделен на три зони на въздействие – със социален, икономически и с обществен характер.

В този брой представяме плана за развитие на Стара Загора. Той е изготвен от ДЗЗД „Трейс Проект“, в което участват „Инжпроект“ ООД и „Георах“ ЕООД. Ръководител на консултантския екип е арх. Константин Косев, който е роден и работил дълги години в Стара Загора. Планът е изключително амбициозен, като е заложено реализирането на 240 проекта за над 782 млн. лв. до 2020 г. За сравнение от градовете във второ ниво единствено планът на Пловдив предвижда по-големи инвестиции – над 1,35 млрд. лв.

Целта е Стара Загора да се превърне във водещ икономически, образователен, туристически и културен център. Най-големите проекти са свързани с изграждането на логистична зона за карго превози на летище Стара Загора, създаване на нов технически университет, превръщане на артилерийските казарми в парк със спортна инфраструктура. Проектите са групирани в шест приоритетни области - икономическо развитие, социална интеграция, енергийна ефективност и околна среда, качествена градска среда, достъпност и местно самоуправление. От различните оперативни програми трябва да дойде основният финансов ресурс за реализирането на плана – над 572 млн. лв. Разчита се частни инвеститори да вложат над 71,5 млн. лв., а останалите над 61,6 млн. лв. трябва да дойдат от финансови инструменти и инвестиционни фондове.

В момента се подготвят техническите проекти на най-важните обекти, чиято реализация трябва да започне през 2015 – 2016 г. Включени са 36 дейности, като за изработването им бяха отпуснати 1,5 млн. лв. по ОП „Регионално развитие“. Заданията трябва да са готови до октомври 2014 г. Проектите включват ремонт на улици, реконструкция на околни пространства, паркове, обновяване на училища.

Разширение на централния площад и обсерватория с планетариум в зоната с публични функции

Зоната с публични функции с висока обществена значимост обхваща една пета от административните и обществени сгради. Тук е емблематичният за града парк „Аязмото“. В него ще бъде направена основна рехабилитация на зелените площи, поливната система и парковото обзавеждане, Станционната градина до гарата, спортния комплекс „Берое“. Зоната е заключена между главните булеварди „Славянски“ и „Патриарх Евтимий“ и улиците „Августа Траяна“ и „Отец Паисий“.  В нея попадат над 10 000 жилища, строени в периода 1880 – 1950 г., за които са предвидени мерки за енергийна ефективност.  Планираните инвестиции са 242 млн. лв., обособени в 9 групови проекта.

Най-много средства – близо 63 млн. лв., са разпределени за обновяване и енергийна ефективност на 19 административни и обществени сгради. Други 30 млн. лв. са за модернизиране на образователната и социалната инфраструктура. Сред проектите, които се разработват и чиято реализация ще започне през следващата година, са гимназията за чужди езици „Ромен Ролан“, природо-математическата гимназия „Гео Милев“, старият театър и Художествената галерия. За обновяване на пешеходни пространства и места за спорт и отдих са планирани близо 22 млн. лв.  Заложена е пълна промяна на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ с цялостно реновиране на публичните пространства около Музея на религиите и общината и изграждане на подземен паркинг. Включени са и проектни предложения за експониране и социализация на Летния театър на парка „Аязмото“, непроучени части на Античния форумен комплекс и южно разширение на античната част на централния площад. Предвижда се изграждането на игрища, детски площадки и кътове за отдих в Станционната градина до гарата, като така тя се превръща в естествено разширение на градския център. Заложени са и модернизиране и реконструкция на централните артерии - бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Августа Траяна“ и бул. „Славянски“, както и изграждане на пробиви в източна и западна посока, като целта е да се създадат удобни връзки с магистрала „Тракия“.  Ще има и нови паркинги.

Стара Загора е първият град у нас, който успешно реализира проект по европейската инициатива JESSICA – обновяването на централния пазар. През настоящия програмен период е планирано възстановяването на планетариума в Националната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, който изгоря при пожар през 1994 г. Проектът е за 15 млн. лв. и предвижда изграждането на нова сграда за обсерватория и планетариум, като ще се реализира по програмата JESSICA.

Двойно повече средства спрямо първия програмен период са разчетени за интегриран градски транспорт на Стара Загора – близо 50 млн. лв. Предвижда се купуване на електрически превозни средства и изграждане на система от зарядни станции, както и въвеждане на електронно таксуване на пътниците.

Нов технически университет и парк в зоната със социален характер

Зоната със социален характер обхваща западните части на Стара Загора и включва кварталите „Три чучура“, „Казански“, „Железник“ и района около болницата. Мястото е избрано за интервенция, защото там е разположен най-големият панелен жилищен фонд, който се нуждае от енергийно обновяване. В нея се намира и Студентският град, който също е с нерешени проблеми на жизнената среда и транспорта. Има започнато и недовършено строителство на редица културни, образователни и здравни сгради. Общината планира да ги довърши до края на програмния период – 2020 г. Общо инвестициите в зоната възлизат на над 200 млн. лв., обособени в 8 групови проекта.

Един от най-мащабните проекти, който вече получи финансова инжекция от правителството по линия на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, е конверсията на 90 декара терен на бившите артилерийски казарми в кв. „Казански“ в парк с атракциони, детски и спортни площадки, многофункционална зала за различни видове спорт и концерти със 7000 места, басейн, велоалеи и летен театър. Целият проект е на стойност 25 млн. лв. и ще бъде реализиран по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“.  За започването му още тази година държавата отпусна 4 млн. лв. Средствата ще се използват за подготвителни дейности по разчистването на терена. Предстои Министерството на отбраната да прехвърли собствеността на имота на общината. За този амбициозен проект ще се използва и публично-частно партньорство, като общината планира някои от спортните съоръжения да бъдат изградени от частни инвеститори. Мястото е близо до центъра на Стара Загора и с построяването на парка ще се даде възможност за повече зелени площи и места за отдих, по думите на кмета Живко Тодоров.

Другият мащабен проект е обновяването на 171 многофамилни жилищни сгради. За тях по линия на ОП „Региони в растеж“ е предвидена помощ в размер на 16 млн. лв.

След Тракийския университет Стара Загора залага и на технически, който трябва да израсне в социалната зона до 2020 г. Засега има частно висше училище – Колеж по телематика, който подготвя кадри по компютърни специалности и електроника. За новия университет ще се търси финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общината има амбицията да открие и средно политехническо училище, което да подготвя кадри за индустрията от региона. Първите проекти, чиято реализация трябва да започне догодина в зоната, са свързани с обновяването на средното общообразователно училище „Железник“, детските градини „Звездица“ и „Звънче“, както и ремонт на улици в кварталите „Три чучура-север“, „Три чучура-юг“ и „Казански“. За тях сега се подготвят работни проекти.

Логистичен център за карго полети в икономическата зона

Логистичен център за карго полети, индустриален експо център и създаване на учебен център съвместно с технически университети от страната са големите проекти, заложени за реализация в икономическата зона на Стара Загора. В нея са планирани и най-големите инвестиции за над 340 млн. лв., обособени в 8 групови проекта.

Тя обхваща територията на юг от жп линията на града, западната и източната индустриални зони и кварталите АПК и „Кольо Ганчев“ и се простира на площ 150 хектара. Тук са съсредоточени една четвърт от икономическите дейности и има 1586 производствени и складови сгради. Целта е да се насърчи развитието на интелектуални и високотехнологични производства, като местната власт ще стимулира частния бизнес с изграждането на инфраструктурата в зоната.

Най-голямата инвестиция от 100 млн. лв. е планирана за логистичен център за международни карго превози на територията на летището. Проектът ще се реализира с помощта на Национална компания „Индустриални зони“ и чужд стратегически инвеститор, който е заявил интерес. За целта ще се използват схемите за финансов инженеринг по инструмента JEREMIE, а за инфраструктурата – възможностите по Оперативна програма „Региони в растеж“. Още един голям проект е изграждането на индустриален експо център за 35 млн. лв. и високотехнологичен парк също за 35 млн. лв.  Разчита се компаниите, които работят в зоната, да внедрят интелигентни и иновативни производствени системи по ОП „Иновации и конкурентоспособност“  за 123 млн. лв.

В приоритетните проекти на общината, чиято реализация е предвидено да започне още през 2015 г., е изграждането на улиците „Войвода Стойчо Черногорски“ и „Промишлена“, които още се проектират. Освен рехабилитация на техническата инфраструктура в зоната общината обещава да изгради още два паркинга и шумоизолираща зеленина по транспортните артерии, видео наблюдение и енергоспестяващо улично осветление до 2020 г.