Учреди се „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“

Екип в. „Строител“ В зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) бе…

Цифровата инфраструктура в Югоизточна Европа ще може да се финансира с европейски средства

Мирослав Еленков „Проектите за цифрова инфраструктура в Югоизточна Европа ще може да се финансират след…

Статистически доклад на FIEC за европейския строителен сектор за 2018 г.

В. „Строител“ На Общото събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), което се състоя…

Напредъкът по изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество – част II

Десислава Бакърджиева Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) за периода 2014 – 2020 г., които се…

Програмите за трансгранично сътрудничество финансират проекти за над 416 млн. евро

Десислава Бакърджиева Програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“, ИНТЕРРЕГ-ИПП „България – Турция“,…

Нова наредба ще въведе правила за визията на градските пространства в София

Росица Георгиева Столичната община (СО) стартира провеждането на предварително обсъждане на работния проект на Наредба…

Новата Национална жилищна стратегия ще даде възможност да се решат редица проблеми в сферата

Росица Георгиева През септември 2015 г. по време на Срещата на върха по устойчиво развитие в…

Създаде се европейска медийна мрежа за сътрудничество в строителния сектор

Мирослав Еленков В Кечкемет, Унгария, се проведе Конференцията Building connections (BC). По време на събитието…

180 ученици бяха удостоени със званието „майстор“ на IV среща на професионалните гимназии в Дряново

Емил Христов Проведе се четвъртата среща на професионалните гимназии в Дряново – „Достойни наследници на…

Опазването на недвижимото наследство е акцент в Стратегията за развитие на културата

Елица Илчева Проектът на Стратегия за развитие на културата, за който се говори от доста…

Европарламентът е одобрил 180 законодателни акта през изминалия мандат

Мирослав Еленков, Страсбург През май стотици милиони граждани на ЕС ще изберат нов Европейски парламент…

ЕБВР подпомага МСП да се развиват и да излизат на нови пазари

Мирослав Еленков, Мартин Славчев Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е международна финансова институция,…