Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев.
Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

    %d bloggers like this: